Info

Kosmologipodden

Denna podd har till syfte att presentera samtal om aktuella händelser och frågor i relation till Martinus kosmiska världsbild. Om du är intresserad av livsfrågor kan detta vara något för dig.
RSS Feed
Kosmologipodden
2019
August
July
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2015
December


All Episodes
Archives
Now displaying: Page 2

Välkommen till vår kosmologipodd!

Aug 3, 2018

I vår tid har vi många utmaningar med krig, ett växande antal människor på flykt och en återgång till nationalistiska strömningar i många länder. Men samtidigt växer det fram ett globalt samhälle och en internationalism som är starkare än någonsin tidigare. I detta avsnitt träffar Kosmologipodden Hans Oldhage. Vi reflekterar fritt kring dessa frågor och vad Martinus skriver om framtidens samhälle i sina analyser. Vi söker efter tecken på internationalism i tiden och vi funderar också kring hur vi kan lära oss att känna igen tecken på internationalism och nationalism inom oss själva.

Enligt Martinus kommer utvecklingen i framtiden att leda fram emot en allt starkare internationalism, som också ger oss ett humant världssamfund med fred och välstånd och ett rättvist ekonomiskt system för alla människor. Djupast sett handlar det, enligt Martinus analyser, om en uppgörelse mellan den uråldriga enpoliga självbevarelsedriften, där makt och styrka utgör grundvalen för det dagliga livet, och den alltmer framväxande motsatta polens inflytande, som domineras av humanitet och medkänsla. 

Litteratur som nämns i samtalet är bland annat Martinus böcker Den andliga vetenskapens nödvändighet och Kulturens skapelse, som är utgivna av Världsbild förlag.

Jul 13, 2018

Vad händer efter döden, enligt Martinus? Vad upplever man och vad kan man gå igenom innan man föds igen, med utgångspunkt från reinkarnationstanken? I detta avsnitt samtalar Kosmologipodden med Anne Pullar om döden, som en fortsättning på vårt tidigare avsnitt med Per Ragnar om hur vi förhåller oss till döden (avsnitt 57). I detta avsnitt går vi igenom vad Martinus skriver om döden och vilka olika stadier som tillvaron efter döden består av, enligt hans analyser.

Vi talar om orsaken till varför den fysiska och den andliga världen måste vara åtskilda, om det som Martinus kallar skärselden och dess funktion, samt vad "spöken" egentligen är för någonting. Vi reflekterar även på ett personligt plan hur vi själva har förhållit oss till döden när den har inträffat i vår närhet och delar med oss av några särskilda upplevelser i samband med det. Och slutligen frågar vi oss om vi själva är rädda för döden, den dag den kommer, och om Martinus analyser kan ge stöd i detta.

Språk: svenska.

Avsnittet spelades in i juni 2018 på Hälsans hus, Stockholm, med Lars Palerius och Pernilla Rosell.

Musik komponerad och framförd av Lars Palerius.

Jul 1, 2018

Kosmologipodden samtalar med Sören Grind om de utmaningar som vi alla möter på vår resa mot det mänskliga, dubbelpoliga medvetandet. Varför tycks det bli allt svårare att leva i traditionella äktenskapliga relationer? Varför har många svårt att identifiera sig med de traditionella könsidentiteterna och hur påverkar den så kallade polutvecklingen vår sexualitet och vårt förhållande till individer av vårt eget kön? Sören ger en förklaring till dessa förändringar med fokus på Martinus analyser av den maskulina och feminina polen som reglerar vårt tanke- och känsloliv. I samtalet berörs hur kärleksrelationer ofta medför konflikter kring de äktenskapliga kraven och parternas behov av skapande och upplevelser utanför den äktenskapliga sfären. Vänskap blir allt viktigare som grund för den intima relationen och det sexuella mötet ändrar på många sätt karaktär. Vidare så tar samtalet upp Martinus förklaring av varför den begynnande dubbelpoliga människan i ett visst stadium av utvecklingen i första hand attraheras av individer av samma kön som en själv. Denna utveckling beskrivs som naturlig, även om det också finns en onaturlig och forcerad utvecklingsbana som kan skapa mycket lidande för individerna. Slutligen handlar poddsamtalet också om orsaker till den stress som många av dagens människor upplever och hur det är möjligt att hantera stressen på ett konstruktivt sätt.

 

Avsnittet ingår i en planerad serie om flera samtal om psykologi i relation till andlig vetenskap.

 

Språk: svenska

 

Avsnittet spelades in i juni 2018 med Micael Söderberg.

Musik komponerad och framförd av Lars Palerius.

 

Jun 20, 2018

X2 – det kosmiska skafferiet

Vad finns bortom det synliga? Har vi en evig struktur och hur kan vi i så fall göra oss en bild av den ? Enligt Martinus kosmologi har alla väsen en andlig struktur, ett övermedvetande, som han har beskrivit med hjälp av såväl texter och begrepp som ett antal symboler. I detta avsnitt reflekterar Olav Johansson, Lars Palerius och Pernilla Rosell kring vårt övermedvetande. Vi fördjupar oss särskilt i ”evighetskroppen” eller ”X2”, som vi också skulle kunna kalla ”det kosmiska skafferiet”.

I detta skafferi har vi alla, enligt Martinus, ett antal andliga talangkärnor som i sin tur samspelar med det timliga, som kallas ”X3” eller rörelsernas värld. Vi reflekterar över hur detta fungerar och vad Martinus menar med begrepp som kosmiska skaparprinciper, jaget, urbegäret, moderenergin och ödeselementet, osv. Vi vill också utröna om och hur vi kan se verkningarna av dessa fenomen rent konkret i vår vardag.

För den som vill läsa mer, rekommenderas Livets Bog, del 2, som även finns tillgänglig online på Martinus Institut: Livets Bog, del 2, samt Den eviga världsbilden, del 1, symbol 8-11 (Världsbild förlag).

Språk: svenska. Musiken är komponerad och framförd av Lars Palerius.

Avsnittet spelades in i juni 2018 med Pernilla Rosell och Lars Palerius på Hälsans Hus i Stockholm. Se även en liten film från inspelningsdagen här: En poddinspelningsdag med Olav Johansson 

Jun 2, 2018

Varför är det så svårt att leva tillsammans i äktenskap nu för tiden? Varför finns det så många skilsmässor och människor som lever ensamma? Vad är det för slags transformation inom våra relationer som vi ser i vårt samhälle? Kosmologipodden intervjuar författaren Else Byskov, som har skrivit ett antal böcker om Martinus världsbild. Hennes senaste bok Ægteskabets nedtur. Det store opbrud i vores seksual- og samlivsstruktur (Äktenskapets nedgång. Det stora uppbrottet i vår sexual- och samlivsstruktur) handlar om Martinus analyser av människans sexuella polförvandling och vad som ligger bakom transformationen av våra äktenskapliga relationer. I detta avsnitt berättar Else om hur polförvandlingen påverkar våra liv i vardagen och hur hon hoppas att boken kan vara till hjälp för människor som behöver en förklaring till varför det är så svårt att leva i äktenskap och samlivsrelationer. Else berättar också om hur hon mötte Martinus kosmologi och vad den har betytt för henne. 

Språk: danska och svenska. 

Else Byskovs böcker finns att köpa på amazon.com och på hennes hemsidor: 

https://www.elsebyskov.com/books
http://newspiritualscience.com/

Avsnittet spelades in i maj 2018 med Pernilla Rosell och Lars Palerius på Martinus Center, Klint, Danmark.

Musik komponerad och framförd av Lars Palerius.

May 2, 2018

Vintern 1955/56 höll Martinus en serie på 15 föredrag i Köpenhamn, där han beskrev de grundläggande tankarna och de genomgripande principerna i sin världsbild. I maj 2018, 62 år senare, ges dessa föredrag ut i bokform på danska och svenska samtidigt, där den svenska utgåvan har titeln Storkursen - Den eviga världsbilden. I detta avsnitt berättar Ole Therkelsen om innehållet i boken och hur arbetet med redigeringen och färdigställandet av boken har gått till. 

Boken innehåller 76 symboler och kan betraktas som en introduktionsbok till Martinus verk. Den kan beställas på Världsbild förlag: Världsbild förlag

 

 

Apr 28, 2018

Kosmologipodden samtalar med Sören Grind om psykologi i relation till den andliga vetenskapen. Med utgångspunkt från Sörens bok "Livet - din spegel" berörs hur den traditionella psykologins begränsade bild av medvetandet och vår personliga utveckling får en djupare dimension när man, utifrån den andliga vetenskapen, förstår att allt vi möts av i vår vardag är något vi djupast sett själva har skapat genom de energier vi har sänt ut från vårt övermedvetande. I samtalet berörs också vilken betydelse barndomen har ur ett reinkarnationsperspektiv och hur vi kan uppnå en allt större kännedom om oss själva och vårt omedvetna genom att aktivt försöka förstå varför vi reagerar på olika sätt i mötet med omvärlden. Vi kan då lämna gamla invanda beteendemönster och sluta se oss själva som offer för att i stället försonas med vårt öde, livet och omvärlden i övrigt.

Avsnittet är det första i en planerad serie samtal om "kosmisk psykologi"

Apr 15, 2018

Döden - ett ämne som berör alla, och ändå kanske tabubelagt och skrämmande att prata om i vår tid. I det här avsnittet samtalar vi med skådespelaren, regissören och författaren Per Ragnar om döden och vårt förhållande till döden, bland annat utifrån hans bok Om bland tusen stjärnor. En tankebok om döden (2009) och hans mångåriga erfarenhet som borgerlig officiant vid begravningar i olika sammanhang. 

Vi reflekterar kring Martinus förklaring av vad den fysiska döden innebär och hur ljusa tankar om livet efter döden, reinkarnation och ett evigt liv i rörelse återfinns i många dikter och visa tänkares verk. Men vi samtalar också om hur läsning och övertygelser är en sak, medan upplevelsen av döden i praktiken, när det verkligen gäller, kan vara en annan, och hur viktigt det är att låta sorgebearbetningen och avskedet få ta tid för de efterlevande.

Per Ragnar berättar också om hur han i många år har engagerat sig som medmänniska för att ge tröst och stöd åt människor som upplever förluster och existentiella svårigheter, utifrån de ord och tankar om livet som passar för var och en.  

Den som vill läsa mer om Martinus beskrivning av döden, kan t.ex. läsa en introduktion i artikeln Genom dödens port - sömnen och döden på Martinus Instituts webbplats.

Mar 30, 2018

Samvete - vad är det för något egentligen? Vad fyller samvetet för funktion i våra liv? Vad är det som gör att vi får dåligt samvete ibland och hur kan vi hantera det? I detta avsnitt samtalar vi med Solveig Langkilde om dessa frågor utifrån Martinus analyser om samvetet och dess roll för människans utveckling. 

Vi berör de skilda erfarenheter som kan finnas av samvetets roll inom den traditionella kristendomen och andra världsreligioner, där samvetet har varit både en vägledning och en börda, eftersom det också associeras med skuld och samvetskval. I dagens mer ateistiska och materialistiska värld å andra sidan, kanske det är många som inte riktigt lyssnar till den inre rösten som pockar på uppmärksamhet när vi står inför olika handlingssätt och reaktioner i vardagslivet. 

Martinus visar i sina texter att samvetet kan liknas vid vår individuella ljusstod som står för våra högre ideal, och som utvecklas i moralisk standard allteftersom vi själva utvecklas. Vi kan öva oss i att ha tillit till att den inre rösten är vår kontakt med den högre, gudomliga delen av oss, som både följer och vakar över oss under utvecklingens gång fram mot större osjälviskhet och humanitet. 

Solveig samtalar med Lars Palerius och Pernilla Rosell.

Mar 9, 2018

Vad är den goda staten? I detta avsnitt samtalar Lars Palerius med Olav Johansson och Lasse Östnäs om framväxandet av den goda staten – den internationella opartiska världsstaten. 

Samtalet utgår bland annat från Livets Bog, del I, kap. 4, ”Ett internationellt världsrike under skapande”.

Vi samtalar om en mängd skiftande ämnen och frågeställningar såsom positiva tecken och utmaningar i samtiden, den tilltagande polariseringen i världen, politisk och religiös suggestion och hypnos och frigörandet från dessa krafter, kollektiva berättelser som etik och moralbildande faktorer i byggandet av samhället, frigörelse från auktoriteter, övergången från en självisk till en osjälvisk moral, artificiell intelligens, reinkarnation och vegetarism (inte minst hos den unga generationen), samt mycket mer.

Feb 10, 2018

Vad är kärlek egentligen, djupast sett? Det är den frågan som är orsaken till att vi är på jorden, menar Sören Grind, psykolog, mångårig föredragshållare och kursledare i Martinus kosmologi och författare till de bägge böckerna Livet din spegel och Livet en fråga om kärlek, med undertiteln "om mänsklig utveckling i ett reinkarnationsperspektiv". 

Livet i sig självt är uttryck för kärlek, och vi är här för att samla erfarenheter och kunskaper om livet och om vad som är gott och ont. I detta avsnitt reflekterar vi kring frågan om vad kärlek är, hur verklig kärlek innehåller både medkänsla och förnuft, vad som är skillnaden mellan kärlek och förälskelse och hur vi ser på kärlek och parrelationer i dagens samhälle.

Vi samtalar också om hur den nuvarande människans utvecklingsprocess kan föra med sig ensamhet, eftersom vi håller på att lämna ett flockstadium som har inneburit trygghet och säkerhet och i stället är i färd med utforska en mer individuell väg mot kärlek och gemenskap med andra människor och med Gudomen. Vi reflekterar också kring rädslan för döden, hur vi kan få sinnesro och hur vi kan tolka liknelsen om den förlorade sonen och återkomsten till Fadern, samt mycket mer.

Samtalet spelades in på Hälsans hus i Stockholm i november 2017. Föredraget som Sören Grind höll dagen efter inspelningen, och som omnämns i samtalet kan ses på följande länkar (del 1 och del 2):

Ett medvetet gudsförhållande, del 1. Föredrag med Sören Grind

Ett medvetet gudsförhållande, del 2. Föredrag med Sören Grind

Sören Grinds böcker kan köpas på svenska och danska på Världsbild förlag. 

Feb 5, 2018

Genomgår alla väsen repetitionsstadier av tidigare liv? Vad betyder det egentligen att Martinus världsbild är en andlig vetenskap? Vad har Martinus skrivit om andar, mediumism och besättelse? Vem är Gud? Hur kan något som är odelbart dela upp sig? Hur ska vi förstå att våra jag är en del av Gud? Med mera ...

Här kommer den andra delen av Kosmologipoddens panel som svarar på frågor om kosmologi inför publik. I panelen deltar Lars Östnäs och Olav Johansson tillsammans med Kosmologipoddens redaktörer. Samtalet spelades in i mitten av september 2017 på Stiftelsen Martinus kosmologis lokal i Stockholm. Del 2 av 2.

Jan 23, 2018

Vad är egentligen förlåtelse? Varför ska man förlåta? Kan man förlåta allt? Kan man finna sig i allt och vad betyder det i det dagliga livet? Hur vet vi om vi verkligen har förlåtit någon? I detta avsnitt reflekterar Eva Gusmark kring detta ämne ur olika synvinkar tillsammans med Pernilla Rosell och Lars Palerius. 

Eva berättar också om sitt eget möte med kosmologin, till en början som en "barnatro" genom sin far, och senare i livet som ett djupgående studium av Martinus texter utifrån egna existentiella frågeställningar och som föredragshållare i Martinus analyser.

Vi samtalar om hur vi, med stöd i Martinus analyser och med ett brett perspektiv på tillvaron, kan förstå att förlåtelse är en lång process som kräver övning i det praktiska livet, samt att allt vi möter i livet - även de obehagliga upplevelserna - kan betraktas som en "hälsning från mig själv till mig själv". 

I samtalet reflekterar vi också över att vi har en inövad vana att betrakta oss själva som offer när vi drabbas av något obehagligt. För att kunna utvecklas vidare, kan vi behöva stöd i att förstå att vi i alla sammanhang är upphov till vårt eget öde, och att vi inte kan drabbas av något som vi inte på något sätt själva skulle kunna påföra någon annan. Förlåtelse kan också betraktas som en kraft, och genom att öva oss i den processen kommer vi lite närmare ett fullständigt kärleksfullt förhållningssätt till omvärlden. 

Poddavsnittet spelades in i oktober 2017, och i samtalet refereras till ett föredrag som Eva Gusmark höll den 7 oktober 2017 på Hälsans hus i Stockholm med rubriken "Konsten att förlåta". Föredraget kan ses på följande länk:"Konsten att förlåta", föredrag av Eva Gusmark

Jan 7, 2018

Kosmologipoddens redaktörer har samlat en panel som svarar på frågor om kosmologi inför publik. I panelen deltar Lars Östnäs och Olav Johansson tillsammans med kosmologipoddens redaktörer. Samtalet spelades in i mitten av september 2017 på stiftelsen Martinus kosmologis lokal i Stockholm.

 

Har du någon gång funderat över hur kan vi överföra talanger från liv till liv eller varför tankar inom österländska vishetsläror inte fick uppmärksamhet tidigare i västerlandet? Har du tänkt på om Martinus har berättat något om sina tidigare liv eller undrar du varför han fick sitt kosmiska medvetande först i 30-årsåldern? Kanske du har funderat över om det finns något ännu högre medvetande än det kosmiska. Frågepanelen besvarar dessa frågor och andra som rör den kosmiska världsbilden. Del 1 av 2.

Dec 25, 2017

Enligt Martinus upprätthålls världsalltet av en kosmisk världsmoral. I detta avsnitt, den fjärde delen av Kosmologi i fickformat, samtalar Anne Külper och Rune Östensson med Lars Palerius och Pernilla Rosell om denna universella moral eller kärleksvetenskap. Det är en vetenskap som enligt Martinus kan studeras logiskt på samma sätt som vi kan studera den fysiska verkligheten genom den materialistiska vetenskapen. Det är en vetenskap baserad på allkärlek, där omtanke, osjälviskhet och gåvokultur är några av nyckelbegreppen.

Vi samtalar också om julens budskap och hur den klassiska berättelsen om Kristusbarnets födelse i stallet får en annan och fördjupad betydelse genom Martinus analyser, bland annat i hans lilla bok Julevangeliet. De olika gestalterna i Bibeln står här för olika principer som det levande väsendet går igenom under sin utvecklingsprocess mot att bli ett fulländat kärleksväsen. Inom var och en av oss finns, enligt Martinus, ett litet kristusbarn som håller på att växa och bli starkare i takt med att de djuriska principerna blir utlevda och läggs bakom oss.

Just under juletiden upplever många att man kan få en försmak av ljuset i ett kommande fredsrike, där glädjen över att ge och samhörigheten med allt och alla blir lite starkare under några dagar, och Martinus menar också att vi befinner oss något närmare universums ljusa krafter just under juldagarna. 

I samtalet omnämns två mindre böcker av Martinus, Julevangeliet och Blad ur Guds bilderbok, som bägge finns att köpa på Världsbild förlag http://www.varldsbild.se/ Det rekommenderas också ett Youtube-klipp med en nära-dödenupplevelse som återfinns på följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=rSrHE8zkwYg&t=2206s

Dec 20, 2017

Mansrollen,#Metoo-rörelsen och de kosmiska analyserna. I detta avsnitt behandlas bland mycket annat den maktfullkomliga, manliga sexualitetens svanesång. Lasse Östnäs samtalar med Lars Palerius om manlig sexualitet och blottlagda maskulina makt- och könsstrukturer i relation till det alltmer framväxande behovet av en mjukare och mänskligare samlevnad män och kvinnor emellan. En samlevnad där respekt, inlyssnande och lyhördhet för varandras framväxande mänskliga, dubbelpoliga sidor är tongivande. Samtalet berör också det som nu sker i samhället och vilka konsekvenser #Metoo-rörelsen kan tänkas få på sikt för både män och kvinnors förhållningssätt gentemot varandra.

Dec 17, 2017

Kosmologi för förtvivlade − logik och bön. Livet är inte alltid så lätt att handskas med, även om man har funnit en världsbild som innebär att livet grundas på en allomfattande kärlek och logik. I detta avsnitt samtalar Ingegärd Holmbergh med Micael Söderberg och Pernilla Rosell om livets logik i ljus och mörker. Ingegärd berättar öppet och personligt om sitt andliga sökande och sina erfarenheter av att vara i dialog med livet och med Gud, även i stunder av ångest och förtvivlan. 

 

Vi samtalar om vad det innebär att befinnas sig på det stadium som Martinus kallar "att vara en sårad flykting mellan två riken", samt om olika former av bön för att få stöd i vardagslivets utmaningar. Logiken i Martinus världsbild kan, tillsammans med bön, hjälper oss att samtycka till livet även när det är svårt eller omöjligt att hålla livsmodet uppe.

 

 

Nov 27, 2017

#Metoo-rörelsen om sexuella trakasserier fortsätter att engagera kvinnor och män under hösten 2017. I detta avsnitt samtalar Solveig Langkilde med Pernilla Rosell om den aktuella debatten och fördjupar perspektivet på människans utveckling utifrån Martinus analyser om polförvandlingen, med särskilt fokus på det feminin-mänskliga perspektivet. 

Solveig och Pernilla ger sina personliga reflektioner över olika aspekter av kvinnlig identitet och över förhållandet mellan kvinnor och män i samhället i dag. Enligt Martinus analyser bär alla jordmänniskor på en ur-identitet som härstammar från den rent maskulina resp. feminina enpoliga perioden genom spiralkretsloppet, och beteendet från denna epok finns kvar som vanemedvetande än i dag. 

Kvinnor och män har upplevt den enpoliga delen av spiralkretsloppet utifrån olika horisonter och har därmed skilda erfarenheter, som dock i dag håller på att utjämnas allt snabbare i takt med att den sexuella polförvandlingen fortskrider. #Metoo-rörelsen och öppenheten kring främst kvinnors upplevelser av sexuella trakasserier och ojämlikhet, kan här ses som ett befriande steg mot en ökad insikt och en ökad jämställdhet mellan könen. 

Enligt Martinus analyser sår och skördar både kvinnor och män sitt eget öde och bägge könen måste uppleva samma mängd av lidanden under sin utveckling mot den riktiga människan. Lidandet kan dock ske inom olika områden. Kvinnan är överlag särskilt utsatt på det sexuella området på grund av sin fysiska underlägsenhet, men kvinnor kan också utöva kränkningar och maktmissbruk gentemot andra människor bland annat på det psykologiska området. Männen å sin sida har sått och skördat sina lidandeerfarenheter inte minst genom sitt utövande av krig och kamp och genom sina erfarnheter av hårda fysiska umbäranden.

I samtalet blickar vi också framåt och gläds åt att vi går mot en allt ljusare framtid, i takt med att den gamla, djuriska sexualiteten gradvis lämnar plats åt den sant mänskliga, osjälviska smekningssexualiteten, där givandet står i fokus på alla plan. 

Till slut reflekterar vi över det faktum att Martinus analyser om den mänskliga utvecklingen i hög grad illustreras utifrån ett  maskulint perspektiv, även om analyserna i sig avspeglar en allmängiltig kosmisk utvecklingsprocess. Detta kan leda till att den framtida kosmologiska forskningen kommer att fördjupa kunskapen om utvecklingen sett från en feminin-mänsklig horisont ännu mer . 

Nov 19, 2017

Den s.k. #Metoo-rörelsen, som uppmärksammar sexuella trakasserier och övergrepp, har under hösten 2017 nått stor spridning både i Sverige och internationellt. I detta avsnitt intervjuas Sören Grind, leg. psykolog och med mångårig erfarenhet av undervisning i Martinus kosmologi, om sin syn på denna rörelse och hur den kan leda till ett genombrott för en mer demokratisk struktur mellan könen, i ljuset av Martinus evolutionsperspektiv.

Genom den aktuella #Metoo-rörelsen har många röster och vittnesmål om sexuella trakasserier och kränkningar kommit fram i ljuset, vilket redan har lett till en diskussion i det offentliga rummet om vad som är en ömsesidigt respektfull kontakt mellan könen.

Sören berättar om hur vi, ur ett kosmologiskt perspektiv, förstår att dagens människor har sina rötter i djurriket och är på väg att bli det Martinus kallar riktiga människor. Den maskulina könsmaktsordningen, som var en naturnödvändig del av djurriket, innebär i dagens samhälle en förlegad form av patriarkal struktur. Denna struktur är nu på väg att ersättas av en osjälvisk kärlek till alla medväsen i takt med att människan, enligt Martinus, utvecklas fram emot dubbelpolighet. Lidanden som man genomgår under denna process bidrar till att utveckla vår önskan om att inte utsätta någon annan för obehag eller skada.

Sören Grind har skrivit två böcker om mänsklig utveckling sett ur ett reinkarnationsperspektiv, med utgångspunkt i Martinus analyser och hans egen erfarenhet som psykolog (Livet din spegel och Livet en fråga om kärlek). Böckerna finns tillgängliga på Världsbild förlag (www.varldsbild.se). Sören intervjuades på Skype av Pernilla Rosell. 

 

 

Nov 18, 2017

Kosmologipodden möter denna gång Steen Landsy och Lasse Östnäs för ett samtal om Steens mångåriga verksamhet som arrangör av kursen och utbildningar inom olika områden av andlig vetenskap. Vi får ta del av Steens berättelse om hur hans andliga intresse tog fart i 18-åldern och hur han i 20-åldern skrev flera kurser i Martinus kosmologi, vilket ledde till det första mötet med Martinus.

Vi få också höra Steen berätta om sitt samarbete med Per Bruus-Jensen på Radio Lotus, vilket resulterade i en 32 timmar lång radioutsändning om Martinus kosmologi. Steen bidrar frikostigt med minnen, reflektioner och tankar om sina möten med Martinus och sitt eget arbete som kursarrangör och inspiratör inom det andlig-vetenskapliga området. Vi får också höra Steen berätta om sitt eget författarskap, om hur det gick till när han beslutade sig för att publicera boken Nio liv, samt mycket mer!

Moderator för samtalet är Lars Palerius.

Nov 4, 2017

Är vi någonting mer än vår fysiska kropp? Vad är egentligen elektricitet och medvetande? Vad utgör vår innersta kärna, och hur sker livsupplevelsen? I detta tredje avsnitt av "Kosmologi i fickformat" berättar Rune Östensson om några grundläggande principer i Martinus världsbild som rör vårt medvetande och vad elektricitet är, djupast sett. Rune samtalar med Lars Palerius och Pernilla Rosell. Vi fördjupar oss i det faktum att allt som är skapat egentligen består av strålformig materia, enligt Martinus, och att vår fysiska kropp kan betraktas som fjärrstyrd. 

Vi reflekterar också över vad vårt innersta väsenskärna är och hur vi kan förstå vårt jag, samt hur livsupplevelsen skapas i ett evigt samspel mellan jaget och omvärlden.

Litteratur som nämns i programmet är bland annat Martinus artikel "Den organiska elektriciteten" i tidskriften Kosmos nr 1/2017, hans bok Bisättning samt hans huvudverk Livets Bog, del 4, st. 418. 

Annan författare som omnämns är biologen Rubert Sheldrake samt Robert Lanza som har skrivit boken Biocentrism

Oct 14, 2017

Kosmologipodden träffar denna gång Willy Kuijper i Martinus Center, Klint, i Danmark, för ett samtal om Willys väg till kosmologin. Han berättar om sin flytt till Danmark, om Sakens historia och om Martinus Instituts arbete med att säkerställa bevarandet av Martinus verk och brev. Vi får också lyssna till Willys beskrivning av Martinus ödmjukhet och hans tjänande inställning till alla han mötte i vardagen, samt mycket mer. Willy samtalar med Lars Palerius.

Oct 8, 2017
Perspektivprincipen - den möjliggör jagets upplevelse i tid och rum, enligt Martinus. Men vad betyder det för oss i våra liv här och nu, och vilken inspiration kan man hämta genom att betrakta perspektivprincipen i konsten? I detta avsnitt hör ni Karin Schmidt filosoferera kring detta begrepp tillsammans med Lars Palerius och Pernilla Rosell.

Vi samtalar om hur Martinus definierar perspektivprincipen och dess centrala betydelse för att jaget ska kunna uppleva i tid och rum. Vi associerar också fritt kring fenomenet perspektiv och perspektivprincip, både i konsten, samhället och vardagslivet - det kan vara genom att betrakta Rafaels målning "Skolan i Aten" eller Leonardo da Vincis "Mona Lisa", genom litteraturen, eller genom att fundera på vår förmåga till empati och medmänsklighet på olika stadier i utvecklingen, och mycket mer!

Textstycken som omnämns i samtalet är bland annat Martinus huvudverk Livets Bog, del 1, st. 267, del 2, st. 499 och framåt där man kan läsa om perspektivprincipen och perspektivförhållanden i stycke 499 och framåt, samt del 4, st 1079, om förnimmelseområdet. Texterna finns tillgängliga online på Martinus Instituts webbplats: http://www.martinus.dk/sv/tt/

Karin Schmidts föredrag om "Perspektivprincen och samtiden" finns som inspelat videoföredrag på http://martinus.se/?page_id=1032.

Sep 2, 2017

Att arbeta med barn och vuxna med särskilda behov innebär både utmaningar och glädjeämnen. Hur påverkas detta arbete och förhållningssättet till människor med särskilda behov om man har Martinus världsbild som utgångspunkt? I detta avsnitt samtalar Anne Pullar och Lars Palerius om sina professionella erfarenheter av att arbeta med barn och vuxna som har särskilda behov. Anne berättar också om sitt andliga sökande och hur hon kom i kontakt med Martinus analyser. 

I samtalet berörs hur Martinus världsbild på ett övergripande plan ger en förklaring till att alla människor under utvecklingens gång måste gå igenom mörker och lidande, och att alla i denna process turas om att vara både den som behöver stöd och att vara den som hjälper. För Anne och Lars ger grundtankarna i Martinus analyser inspiration på flera plan, och de berättar bland annat om hur tålamod, bön och ett lugnt bemötande är viktiga verktyg för att bygga upp ett förtroende i bemötandet av barn och vuxna med särskilda behov.

Samtalet tar också upp hur samhällets syn på människor med särskilda behov eller funktionsnedsättningar har förändrats genom tiderna. I dag präglas samhällets syn av ett humant förhållningssätt och en allt större kunskap vad gäller olika individers behov av stöd och hjälp. Med Martinus analyser som utgångspunkt kan man räkna med att denna kunskap kommer att öka och att stödet till dem som behöver det, kommer att utvecklas och förbättras ännu mer.

Litteraturtips som nämns i samtalet är bland annat Den eviga världsbilden, del 5, av Martinus. Den kan köpas på svenska på Världsbild förlag, www.varldsbild.se, och finns även tillgänglig online på danska på www.martinus.dk.

Moderator för samtalet är Pernilla Rosell.

 

Aug 20, 2017

Kosmologipodden besöker konstnären Annemarie Gunnarsdotter på Kulturloftet på Skärva gård och samtalar om hennes senaste utställning "Livskonst 4". Annemarie berättar om bakgrunden till denna utställning och tidigare utställningar (se nedan) och hur hennes konst i hög grad har inspirerats av grundtankarna i Martinus världsbild.

Vi får även ta del av Annemaries möte med Martinus litteratur och hennes andliga livsresa från en personlig barnatro som övergavs i 20-årsåldern, till ett senare återknytande med det andliga utifrån nya utgångspunkter. Vi samtalar om olika gudsbilder, konstens betydelse för framtiden, och mycket mer. 

Se även en liten videointroduktion till avsnittet på följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=GmPS59oUipI

Utställningen kan ses till och med den 30 september 2017, och den kommer även att öppnas en sista gång i samband med kursen "Människorna, änglarna och världssituationen" av Solveig Langkilde och Sören Grind som äger rum på Skärva gård den 14-15 oktober 2017. Mer information finns på följande webbplatser:

www.annemarie-gunnarsdotter.se

www.skarvagard.se

Nedan återfinns en beskrivning av Annemaries utställningar med hennes egna ord:

... 18 augusti 2017 ...

... här kommer en hälsning från oss här på skärva gård i blekinges sydöstra hörn ...

... det är annemarie (gunnarsdotter) som skriver detta och som berättar för er att min femårsepok här på gården avslutas denna höst ...
... min sista idéutställning (till stor del inspirerad av martinus andliga vetenskap) visas nu på kulturloftet och den är mycket omfattande...

... under sommaren 2014 visades "livskonst ett" som var en förhållandevis skir och "lätt" utställning eftersom jag avsiktligt igångsatte min utställningsserie utan alltför krävande teknik i form av rotationer uppifrån och nerifrån ... jag monteringsdokumenterade utställningen och packade ner den på hösten 2014 och byggde sen direkt upp livskonst två innan jag åkte tillbaka till stockholm i december ...

... under sommaren 2015 visades "livskonst två" som var fysiskt mycket massiv och hade krävande teknik ... redan när jag riggade upp den slet jag i mina hårtussar och undrade hur i allsindar jag skulle kunna klara av att paketera ner den efteråt ... och det blev mycket svårt för mig att börja bryta ner den eftersom jag kände att den inte levt sitt liv färdigt och fått möjlighet att ge det den kunde ge ... men jag kämpade på och filmade mig själv i någon slags dans i utställningen för att ta avsked av den och till sist måste jag dräpa ner det hela ...
... att packa ner är alltid mycket tungt och knepigt och allting är mycket skört ... jag lyckades bara packa hälften den hösten ...

... sommaren 2016 inleddes med att jag placerade "livskonst tre" i träden i skogen mellan skärva herrgård och havet .... den består av många glasdroppar, några marknära installationer samt ett 65-tal stora garninstallationer som nu har hängt i naturen i mer än ett år och blivit förvandlade och kraftigt påverkade och av vädrets formande krafter ....
... jag kommer att ta ner dem alla senare i höst ...
... därefter fortsatte jag förra sommaren med att packa ner andra hälften av livskonst två .... sen arbetade jag med uppbyggnaden av "livskonst fyra" ("Det handlar om livet") under fyra månader .... den är mycket komplex och förfogar över dubbelt så stor golvyta som de tidigare och väldigt många av dess moduler roterar på olika sätt samt belyses ...

... nu under 2017 byggde jag en installation i ruinen vid hamnen i skogen mellan herrgården och havet (som tillhör livskonst tre) och arbetade på våren ännu en månad med att färdigställa pågående loftutställning (livskonst fyra) som nu har varit öppen för besökare sedan i maj .... det är nu drygt en månad kvar eftersom utställningen slutar den sista september .... därefter öppnar jag den tillfälligt under helgen mitt i oktober då sören (grind) och solveig (langkilde) ger en martinuskurs här på gården ... se nedanstående hemsidor ........ så kom gärna hit då om inte förr ........
... sen är det hela över och något mer kommer jag inte att bygga upp ...

... väldigt mycket fint och rikt har hänt under sommaren ... många underbara besökare har varit här .... och så har utställningen även använts som en vagga för särskilda samtal i grupp utifrån olika ämnen ... vid fyra tillfällen har ullamir (renöfält) skapat livgivande samtal som tagit sin utgångspunkt i installationer som gett stöd åt det valda temat ... det har handlat om Förlåtelse, Lidandes mening, Finns liv efter döden? samt frågan om Mänsklighetens framtid och jordens livssituation .... olav (johansson) var här med sin familj och gav oss ett spännande och värdefullt gruppsamtal .... och så kom rune (östensson) och anne (külper) och bidrog på så sätt att rune gav en grundlig genomgång av ett spiralkretsloppsvarv genom tillvaroplanen och anne dansade magnifikt vackert och inkännande framför helges filmkamera .... resultatet av det senare kommer ni att kunna se på min hemsida nästa vår ...

... titta in på min hemsida www.annemarie-gunnarsdotter.se som uppdateras kontinuerligt av min medarbetare helge (skogh) ...
... livskonst tre pågår fortfarande ute i skogen och befinner sig således under dokumentationsarbete --- missa dock inte bildspelet med garnerna i vinterskrud samt millas dans där hon "gick i trans" och blev till ett garn! .... i livskonst fyra finns lite bildsmakprov redan nu samt några fina översiktsbilder som man kan klicka fram ...

... det överlägset bästa är att du själv kommer hit och upplever det hela ! ...

... skärva gård är en plats där man kan bo och träffa sköna människor samt äta ekologisk närodlad veganmat och vandra i ett vackert naturreservat av bok- och ekskog gränsande till havet .. samt handla i henriks eminenta hälsokostbutik ..... så titta gärna på www.skarvagard.se

...... jag skrev nu mest om det praktiska förloppet vid utställningsskapandet, men mitt mål med det hela är såklart det psykiska eller inre händelseförlopp som kan tänkas inbjudas och ta form inom de människosjälar som knallar omkring på loftet ...

... så stod det i gästboken för lite sen :

" ... medvetande möter sig självt genom det kreativa flöde som kommer från medvetandet ... "

« Previous 1 2 3 4 Next »